Головна » Виховна робота »  Система виховної роботи

Система виховної роботи школи

   Основою виховного процесу у школі є людина як найвища цінність.

   Формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин,сім'янин, професіонал є основною метою виховання.

   ВИХОВНА СИСТЕМА ШКОЛИ – ЦЕ ЦІЛІСНА СТРУКТУРА, ЯКА СПРИЯЄ УСПІШНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАННЯ. У ШКОЛІ ВІДБУВАЄТЬСЯ МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ УЧНІВ, ФОРМУВАННЯ В НИХ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.                                            

ПРІОРИТЕТНИМ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ШКОЛИ Є:

 • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
 • залучення молоді до національної та світової культури; 
 • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;  
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості; 
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.  

МЕТА ВИХОВАННЯ:

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як
 •  громадянин,  сім’янин, професіонал.

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення до людей;
 • Ціннісне ставлення до себе;
 • Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»;
 • Ціннісне ставлення до свого психічного " Я";
 • Ціннісне ставлення до свого соціального "Я";
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до праці.                                                                                                                          

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ:
     Принцип перший – «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що є найважливішим у навчально-виховному процесі).
    Принцип другий – духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, ціннісність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але й духовною насиченістю виховання особистості неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості.
     Принцип третій – ставлення до дитини як до суб’єкта власного розвитку, реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на само становлення індивідуальності.
     Принцип четвертий – індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватись, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.