Головна » Методична робота » Методичні об'єднання » МО класних керівників


Методичне об'єднання  

класних керівників

 

Науково-методична проблема школи

Створення виховного середовища, сприятливого до формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв'язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадською відповідальністю

Горблянський Дмитро Васильович
Проблемне питання: «Розвиток вмінь і навичок в учнів самостійного опановування  знань»

Желізняк Людмила Дезидерівна
Проблемне питання: «Створення виховного середовища, сприятливого до формування здорового способу життя»

Шпонтак Ірина Йосипівна
Проблемне питання: «Індивідуальний підхід до особистості учня в навчальному процесі та згуртування класного учнівського колективу»

Мисько Вікторія Михайлівна
Проблемне питання: «Виховання моральних цінностей у школярів»

Бочко Мирослава Вікторівна
Проблемне питання: «Інтерактивні методи »

Шпонтак Ірина Йосипівна
Посада: вчитель економіки
Категорія: вища
Проблемне питання: «Диференційований підхід до учнів на уроках економіки»

Ребриш Мар'яна Іванівна
Проблемне питання: «Форми та методи роботи класного керівника, спрямовані на виховангня моральних цінностей школярів»

Циганин Аліна Михайлівна
Посада: вчитель біології
Категорія: вища, старший вчитель
Проблемне питання: «Нестандартні форми роботи як засіб активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі вивчення біології»

Шкірта Наталія Михайлівна
Посада: вчитель біології та хімії
Категорія: вища
Проблемне питання: «Екологічне виховання на уроках біології"

Шимон Ярина Дмитрівна
Посада: вчитель математики 
Категорія: І категорія
Проблемне питання: «Використання інтерактивних технологій на уроках математики»

Фенинець Віра Іванівна
Посада: вчитель  інформатики
Категорія: спеціаліст
Проблемне питання: «Розвиток самостійності у процесі вивчення інформатики"

Бурч Габріелла Анатоліївна
Посада: вчитель математики 
Категорія:  спеціаліст
Проблемне питання: «Формування математичної компетентності учнів на уроках та в позаурочний час»